ALGEMENE VOORWAARDEN ECHT WILT PARTICULIERE KANOTOCHTEN

 

1. Partijen bij particuliere boekingen

Er zijn drie partijen actief bij particuliere boekingen via Echt Wilt: de Klant (boeker), Echt Wilt (bemiddelaar en specialist) en de Lokale partner (leverancier van de kanotocht). Hieronder leggen wij uit welke rol iedere partij heeft en met wie de klant een overeenkomst aangaat.

 

2. Vanuit welke rol handelt Echt Wilt?

Echt Wilt treedt als bemiddelaar en specialist op. Daarin adviseert, informeert en bemiddelt Echt Wilt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Klant en de leverancier (Lokale partner). In deze rol dragen wij zorg en verantwoordelijkheid voor:

1.     Het aanbieden van kanotochten (a) die wij persoonlijk gevaren en geselecteerd hebben van (b) geregistreerde Zweedse kanobedrijven (lokale partners) die wij persoonlijk ontmoet hebben en van wie de klant mag verwachten dat ze klantgericht handelen.

2.     De voorbereiding van onze klanten op hun kanotocht door middel van heldere en uitgebreide informatie, adviezen en instructie en het beantwoorden van vragen en verzoeken van de klant.

3.     Het maken van een correcte boeking bij de lokale partner op naam van de klant en het betalen van deze boeking voor de klant. Tevens het verschaffen van de naam, adres en contactgegevens van de lokale partner zodra de boeking is gemaakt.

 

3. Met wie gaat de klant een overeenkomst aan voor welke dienst?

De klant betaalt Echt Wilt voor de onder 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde diensten en voor de kosten van de boeking van de kanotocht op naam van de klant bij de lokale partner. Vervolgens ontstaan er bij de boeking twee overeenkomsten:

1.     Een overeenkomst tussen de klant en Echt Wilt voor het correct en adequaat uitvoeren van de onder 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde diensten.

2.     Een boeking op naam van de klant bij het lokale Zweedse kanobedrijf (lokale partner). Dit betreft één boeking bij één lokaal Zweeds kanobedrijf voor alle elementen van de kanotocht (verblijf, kano, materialen, dropping, pick-up).

 

4. Verantwoordelijkheid Echt Wilt

Bij betaling geeft de klant Echt Wilt de opdracht tot het maken van een boeking op naam van de klant bij de lokale partner. De klant mag verwachten van Echt Wilt dat ze de onder 2.1, 2.2 en 2.3 omschreven diensten correct en adequaat uitvoert in de aanloop naar de kanotocht. Zodra de boeking bevestigd is, krijgt de klant een bevestiging van zijn/haar boeking met naam, adres en contactgegeven van het lokale Zweedse kanobedrijf.

 

5. Verantwoordelijkheid lokale partner (Zweeds kanobedrijf)

De lokale partner (het lokale Zweedse kanobedrijf waar de boeking van de klant bij wordt gemaakt) is verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van de reisdienst.

 

6. Verantwoordelijkheid van de klant

De klant toont zich bij boeking bewust van het feit dat hij/zij zelfstandig een kanotocht zal maken in de vrije natuur in Zweden waarbij hij/zij zal wildkamperen. Dit doet de klant volledig op eigen risico. Dat betekent dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar

veiligheid en Echt Wilt en/of het lokale kanobedrijf niet aansprakelijk kan stellen voor schade en/of letsel.

Wel zal Echt Wilt zich inzetten op veiligheid voorop te stellen in de voorbereiding van de klant. Daarom maken we de klant bewust van de volgende zaken:

1.     Om deel te nemen aan de kanotochten die wij van onze lokale partners aanbieden, moet de klant beschikken over een goede conditie. De klant is verplicht Echt Wilt op de hoogte te stellen van relevante medische/psychologische condities die van invloed kunnen zijn op zijn/haar vermogen om de kanotocht te volbrengen.

2.     De reiziger wordt geacht te kunnen zwemmen.

3.     De reiziger beschikt over een reisverzekering die medische kosten in Zweden dekt en ook eventuele schade/diefstal van eigendommen.

4.     Op locatie zal het lokale kanobedrijf de klant vragen een formulier te ondertekenen waarin de klant verklaart de kanotocht op eigen risico te ondernemen.

5.     De reiziger is verplicht te allen tijde de gegeven veiligheidsinstructies van het Zweedse kanobedrijf op te volgen. Hieronder valt (niet limitatief): het dragen van een reddingsvest op het water en het in de buurt van land blijven kanoën zodat de reiziger indien noodzakelijk snel naar de kant kan.

 

7. Aansprakelijkheid van partijen

Echt Wilt zet haar specialisme en kennis in om een boeking te maken bij een lokaal Zweeds kanobedrijf (lokale partner) op naam van de klant, waarbij alle reiselementen onderdeel zijn van dezelfde boeking bij het betreffende kanobedrijf. Ten aanzien van aansprakelijkheid geldt het volgende:

1.     Echt Wilt is uitsluitend verantwoordelijk voor de correcte levering van de diensten zoals omschreven in artikel 2.1, 2.2 en 2.3. De klant mag Echt Wilt aanspreken op de correcte en adequate uitvoering hiervan en zal in het geval van de constatering van een fout verantwoordelijkheid nemen deze te herstellen.

2.     Het lokale Zweedse kanobedrijf is verantwoordelijk voor de levering van de geboekte diensten op naam van de klant. Tevens is het verantwoordelijk te handelen in overeenstemming met relevante lokale Zweedse wetgeving.

3.     Echt Wilt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen de klant en de lokale partner (het Zweedse kanobedrijf) die tijdens of na de kanotocht ontstaan, waaronder schade aan gehuurde materialen en/of letsel.

 

8. Wijzigen of annuleren van de boeking

1.     Wijzigen boeking: De klant mag de boeking tot 8 weken voor vertrek gratis omboeken naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Voor omboeken korter dan 8 weken voor vertrek brengt Echt Wilt 15% van de totale reissom in rekening. Let op: de mogelijkheden voor omboeken afhankelijk van de beschikbaarheid bij de lokale partner. Indien er geen geschikte alternatieve beschikbare datum voor de klant kan worden gevonden, brengt Echt Wilt annuleringskosten in rekening zoals omschreven in artikel 8.2 en krijgt de klant het resterende bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

2.     Annuleringsbeleid: indien de klant, om wat voor reden dan ook, de boeking annuleert brengt Echt Wilt tot 8 weken voor vertrekdatum 15% van de reissom in rekening. Bij annulering minder dan 8 weken voor vertrek brengt Echt Wilt 25% van de reissom in rekening. In geval van annulering wordt de eerdere betaling van de klant met vermindering van bovenstaande annuleringskosten binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort.

 

9. Force Majeure

In het geval van een Force Majeure (zoals een natuurramp) kan het zijn dat het lokale Zweedse kanobedrijf niet in staat is de boeking van de klant te leveren. In dat geval krijgt de klant 100% restitutie van de gefactureerde eerdere betaling. Echt Wilt is in het geval van een Force Majeure niet aansprakelijk voor andere reeds gemaakte kosten van de klant zoals vliegtickets en vrije dagen.

 

 

Over ons

Rik Duursma en Victor Kas zijn sinds hun studie psychologie gefascineerd door de primitieve mens in ons. Ze zijn gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling en hebben samen talloze kanotochten gemaakt door Zweden en Noorwegen. Hun missie is mensen inspireren om in contact te komen met hun primitieve zelf.